Změny ve mzdové účtárně v roce 2024LIVEGarance

Datum konání 18.1.2024, Ing. Ivana Zatloukalová

Seznámíte se základními legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky.

Příprava na roční zúčtování daněLIVEGarance

Datum konání 17.1.2024, Ing. Ivana Zatloukalová

Zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, případně vyúčtování srážkové daně za rok 2023 - jak probíhá ze strany zaměstnance a ze strany zaměstnavatele.

Jak nepropadnout klamům založeným na Barnumově efektuLIVEGarance

Datum konání 14.12.2023, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Barnumův efekt je jednoduchý, mnohdy však účinný a v praxi častý psychologický klam, který si lidé jen zřídka uvědomují. Používán je nejčastěji k získání důvěry či manipulaci druhými, využívají ho obchodníci, ale i poradci, samozvaní kouči apod. Vychází ze…

Konsolidační balíček 2024LIVEGarance

Datum konání 13.12.2023, Ing. Jana Střelická, Ing. Martin Kohlík

Projdeme společně změny, které by neměly uniknout nikomu z oboru daní a účetnictví.

Přístupné pro: Daně a účetnictví PLUS | KOMPLET

Čas na účetní závěrkuLIVEGarance

Datum konání 6.12.2023, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor nejdůležitějších účetních pravidel a postupů v souvislosti s účetní závěrkou podnikatelských subjektů, jako je inventarizace majetku a závazků, vč. proúčtování inventurních rozdílů, prověřování oprávněnosti rezerv a…

Přístupné pro: Daně a účetnictví PLUS | KOMPLET

Funkční měnaLIVEGarance

Datum konání 4.12.2023, Ing. Pavla Strakošová

Funkční měna měla být původně do českých účetních předpisů zavedena prostřednictvím nového zákona o účetnictví, jehož účinnost byla odložena na dobu nejdříve od 1. 1. 2025. V rámci konsolidačního balíčku je navrhována novela zákona o účetnictví, která mimo…

Přístupné pro: Daně a účetnictví PLUS | KOMPLET

Daňové a účetní aktualityLIVEGarance

Datum konání 30.11.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D.

Další ze série webinářů k aktuálnímu dění v daních a účetnictví.

Přístupné pro: Daně a účetnictví PLUS | KOMPLET

Nový zákon o účetnictvípřipravujemeGarance

27.11.2023, Mgr. Ing. Magdalena Králová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Zatímco dříve byla primární pozornost věnována procesům účtování, nový zákon klade důraz na účetní výkaznictví. Klíčovým poselstvím je, že účetnictví by mělo sloužit externím uživatelům, a poskytnout jim kvalitní informace o účetní jednotce. Dále zákon přináší…

Jste svým zaměřením spíše podnikatel nebo zaměstnanec?připravujemeGarance

24.11.2023, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Odpověď není jednoduchá, ani jednoznačná. Závisí na našich prioritách, tedy na tom, čemu dáváme v životě přednost, i na povaze našich schopností a dalších předpokladů. Často závisí i na tom, v jaké době si tuto otázku klademe. Prvý krok při odpovědi na ni…

Paušální daňpřipravujemeGarance

23.11.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Obsahem on-line semináře je komplexní rozhor podmínek, za kterých může podnikající fyzická osoba využívat zdanění pomocí paušální daně. Součástí výkladu budou modelové příklady, na kterých bude ukázáno, zda je pro danou situaci volba pro podnikatele výhodná či…

Daňové a účetní aktuality - listopad 2023ZáznamGarance

23.11.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:09:19

Další ze série webinářů k aktuálnímu dění v daních a účetnictví. Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2024 * parametrické změny od r. 2024 * informace GFŘ * pojistné milostivé léto * přeplatky na silniční dani * daňová správa 3.0 * konsolidační balíček * změny u DPP a…

Aktuality v DPHZáznamGarance

23.11.2023, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:33

Dozvíte se, co je v oblasti daně z přidané hodnoty nového. Zmíníme i to, co se chystá pro rok 2024.

Daňové a účetní aktuality - listopad 2023připravujemeGarance

15.11.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Další ze série webinářů k aktuálnímu dění v daních a účetnictví. Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2024 * parametrické změny od r. 2024 * informace GFŘ * pojistné milostivé léto * přeplatky na silniční dani * daňová správa 3.0 * konsolidační balíček * změny u DPP a…

Specifika zaměstnávání rodičů s dětmiZáznamGarance

15.11.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:23:14

Prezentace souhrnu pravidel, která dopadají na specifickou skupinu zaměstnanců, jimiž jsou rodiče malých dětí. V rámci semináře budou především zdůrazněny změny, které s účinností k 1. říjnu 2023 přinesla transpoziční novela zákoníku práce, která…

Novela ZP: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrZáznamGarance

8.11.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:44:39

Seznámení se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinesla tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023. Účinnost většiny změn nastala k 1. říjnu 2023, dovolená u zaměstnanců pracujících na…

Manka a škodyZáznamGarance

2.11.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:08

Ucelený rozbor problematiky mank a škod z účetního pohledu (vč. souvisejících účtování) a z pohledu daní (daň z příjmů, DPH).

Cestovní náhrady - příklady pro pokročiléZáznamGarance

26.10.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:22

Na webináři spolu projdeme složitější výpočty, na které můžete při stanovování cestovních náhrad narazit.

Průměrný výdělek v příkladechZáznamGarance

25.10.2023, Ing. Ivana Zatloukalová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:51:06

Dozvíte se všechny potřebné informace o průměrném výdělku, jeho formách a použití, o jeho úpravě v zákoníku práce a souvisejících předpisech. Pomocí příkladů z praxe se naučíte vypočítat či zkontrolovat svůj software při výpočtu náhrad mzdy pomocí průměrného…

Srážky ze mzdy v příkladechZáznamGarance

23.10.2023, Ing. Ivana Zatloukalová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:13

Účastníci tohoto semináře budou seznámeni se základními principy při provádění srážek ze mzdy, seznámí se s úpravou v zákoníku práce, v občanském soudním řádu, exekučním řádu, daňovém řádu, správním řádu a v dalších právních předpisech. Zjistí, kdy lze a kdy…

Novela ZP: Pravidla výkonu práce na dálkuZáznamGarance

23.10.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:28:47

Seznámení se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinese tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023. Účinnost většiny změn nastala k 1. říjnu 2023. Písemnou dohodu o práci na dálku je nutno…

Jak posílit svou sebedůvěruZáznamGarance

20.10.2023, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:11

Důvěra ve vlastní schopnosti je důležitým předpokladem úspěšnosti. Snížené sebevědomí nás totiž často zbytečně hendikepuje. Zvyšuje naši obavu ze selhání a občas se mu to skutečně daří. Navíc nám mnohdy brání dosahovat náročnějších cílů. Je-li tomu tak, měli…

Novela ZP: Shrnutí obsahu novely a zásadních úkolů pro personalistyZáznamGarance

17.10.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:09

Seznámení se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinesla tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Účinnost novely nastala k 1. říjnu 2023. Menší část změn bude spuštěna až k 1. lednu 2024. Seminář přinese přehled změn se zaměřením na úkoly, které…

Zdanění kryptoměnZáznamGarance

16.10.2023, Ing. Simona Pacáková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:14:54

Zálohy z účetního a daňového pohleduZáznamGarance

10.10.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:38:38

Obsahem on-line semináře je ucelený pohled na zálohy nejen z pohledu účetního, ale rovněž z pohledu daňových souvislostí.

Jak jednat s lidmi, kteří nás zastrašujíZáznamGarance

22.9.2023, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:00

Zastrašování, vyhrožování či dokonce vydírání je jednou z forem manipulace, snažící se nás pod určitou hrozbou k něčemu přimět, nebo naopak od něčeho odradit. Setkat se s ním můžeme poměrně často, v pracovním i osobním životě. Jak s osobami, snažícími se nás…

PokladnaZáznamGarance

6.9.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:25

Jak rozpoznat argumentační fauly a naučit se jim snadno čelitZáznamGarance

25.8.2023, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:25

K faulům nedochází jen ve sportu. Běžné jsou i v komunikaci a argumentaci. Některé jsou známé a průhledné, a škodí spíš těm, kdo je používají, jiné tak viditelné nejsou. Nechceme-li jim podlehnout, je dobré o nich vědět, naučit se jim čelit a umět z nich…

Aktuality v daních a účetnictvíZáznamGarance

23.8.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:37:53

Obsahem semináře bude výklad změn v oblasti daní a účetnictví k srpnu 2023.

Novela ZP: Rodičovská dovolená , slaďování rodinného a pracovního životaZáznamGarance

10.8.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:21:50

Seznámení se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinese tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Novela je projednávána v Poslanecké sněmovně, účinnost změn lze očekávat na podzim tohoto roku. Seminář bude zaměřen na nová pravidla slaďování…

Hrajete na jistotu? Pak možná příliš riskujeteZáznamGarance

29.7.2023, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:11:08

Lidé, kteří v životě něco dokážou, nemusejí být vždy ti nejschopnější. Téměř vždy jsou to však ti, kteří se nebojí změn, nehrají na jistotu a nebojí se riskovat neúspěch. Vědí totiž, že v opačném případě je v sázce je něco důležitějšího, a sice ztráta…

Novela ZP: Digitalizace a elektronizace personální agendyZáznamGarance

19.7.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:37:51

Webinář Vás seznámí se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinese tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Novela je projednávána v Poslanecké sněmovně, účinnost změn lze očekávat na podzim tohoto roku. Seminář bude zaměřen na novinky v oblasti…

DPH versus nemovité věciZáznamGarance

12.7.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:37:27

Obsahem webináře je ucelený pohled na problematiku DPH ve vztahu k nemovitým věcem, ať už se jedná o nájemní vztah, jejich dodání (prodej) anebo o jejich opravy, údržbu nebo technické…

Jakých osob se ve svém okolí vyvarovatZáznamGarance

30.6.2023, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:58:40

Jsou osoby, kterých bychom se měli, je-li to jen trochu možné, ve svém okolí, a to v práci i osobním životě vyvarovat. Důvodem je, že nám brání v úspěchu, berou čas a často dokonce škodí našemu zdraví, a to i tehdy, tváří-li se, že nám snaží pomoci. O jaké…

Zdanění příjmů z brigádZáznamGarance

29.6.2023, Ing. Ivana Zatloukalová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:07:56

Blíží se letní období, kdy ve firmách narůstá počet brigádníků. Na nejčastější otázky o jejich zdaňování odpoví tento webinář.

Plánování, čerpání a převádění dovolenéZáznamGarance

28.6.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:20

Prezentace správného přístupu k rozvrhování a čerpání dovolené, včetně řešení složitějších případů. Vysvětlení rozdílu mezi rozvrhem dovolených a určením čerpání dovolené, včetně souvisejících právních důsledků. Upozornění na časté problémy provázející tzv.…

Posilování odolnostiZáznamGarance

22.6.2023, Mgr. Oldřich Kvasnička, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:38:47

Zátěž je slovo, které nezní moc příjemně. Bez přiměřené zátěže ale nesílíme a neučíme se. Jak intelektuálně, tak dovednostně. Víme to všichni, ale často děláme pravý opak. Svými činy místo odolnosti pěstujeme u svých kolegů, podřízených i dětí křehkost. V…

Ukončení podnikání fyzické/ právnické osoby z pohledu daníZáznamGarance

21.6.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:45:09

Rozbor postupů fyzických či právnických osob, které chtějí ukončit svou činnosti, z pohledu daní.