Input:

1/2008 F.z., Pokyn č. D-317: o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007
zrušeno č. 1/2008 F.z.
Pokyn č. D - 317
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007
 
Referent: Ing. J. Hladký, tel.: 257 042 230
Č.j.: 15/9 337/2008-152
 
ze dne 10. 1. 2008
Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), Ministerstvo financí sděluje:
1)  Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2007 u jednotlivých druhů činily:
 
Benzin Speciál BA - 91
29,37 Kč
Benzin Natural BA - 95
29,72 Kč
Benzin Super BA - 98, 99 a 100 plus (Natural)
32,47 Kč
Benzin Normál BA - 91 (Natural)
29,29 Kč
Nafta motorová
28,76 Kč
2)  Tyto ceny může poplatník použít pro účely stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle