Input:

3/2003 F.z., Pokyn č. D-250: Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

3/2003 F.z., Pokyn č. D-250: Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Pokyn č. D-250
Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
 
Referent: ing. Petr Vrána, tel.: 5704 4277
č. j.:531/31/2003
Poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurs stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „zákon o daních z příjmů”). Jednotný kurs použije poplatník vždy i pro případy podle § 38f zákona o daních z příjmů tj. při přepočtu měny při vyloučení dvojmo zdanění příjmů ze zahraničí. Pro přepočet měn neuváděných v kursovním lístku se použije přepočet