Input:

3/2005 F.z., Pokyn č. D-277: o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004

Text