Input:

32/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

č. 32/2020 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. listopadu 2016 byla v Paříži přijata Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.
Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v Paříži dne 7. června 2017.
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, depozitáře Úmluvy, dne 13. května 2020.
Při ratifikaci Úmluvy byly učiněny následující výhrady České republiky:

  
PŘEKLAD

Článek 3 - Transparentní entity
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 3 odstavce 5 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 3 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 4 - Entity s dvojím rezidentstvím
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 4 odstavce 3 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 4 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 5 - Aplikace metod vyloučení dvojího zdanění
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 5 odstavce 8 Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 5 v rámci všech svých pokrytých smluv.
Článek 8 - Transakce týkající se výplaty dividend
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 8 odstavce 3 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 8 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 9 - Zisky ze zcizení akcií nebo podílů na entitách, jejichž hodnota se odvozuje hlavně z nemovitého majetku
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 9 odstavce 6 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat článek 9 odstavec 1 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 10 - Pravidlo proti zneužívání stálých provozoven umístěných ve třetích jurisdikcích
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 10 odstavce 5 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 10 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 11 - Provádění daňových smluv ve vztahu k omezení práva smluvní strany zdaňovat své vlastní rezidenty
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 11 odstavce 3 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 11 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 12 - Umělé vyhýbání se situaci existence stálé provozovny prostřednictvím komisionářských struktur a obdobných strategií
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 12 odstavce 4 Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 12 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 13 - Umělé vyhýbání se situaci existence stálé provozovny prostřednictvím výjimek souvisejících s různými druhy činností
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 13 odstavce 6 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 13 v rámci svých pokrytých smluv.
Článek 14- Rozdělování kontraktů na části
Výhrada
Česká republika si vyhrazuje podle článku 14 odstavce 3 písmene a) Úmluvy právo neuplatňovat celý