Input:

525/2020 Sb., Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění účinném k 1.1.2024