Agenturní zaměstnávání po změnách od 1. ledna 2024

JUDr. Jaroslav Stránský

Webinář přinese seznámení s aktuální podobou právní úpravy agenturního zaměstnávání po změnách provedených novelou zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2024. Uživatelé, kteří si od agentury si pronajímají zaměstnance, zjistí, jaká jsou nová pravidla pro jednostranné ukončení dočasného přidělení agenturního zaměstnance uživatelem. Pozornost bude zaměřena také na obsah a správné nastavení dokumentů, které jsou v souvislosti s agenturním zaměstnáváním uzavírány. Dále bude z pohledu uživatele prezentováno, jaká má práva a povinnosti vůči agentuře i agenturním zaměstnancům.

Zveřejněno 14.2.2024

Délka videa: 01:33:42

Garance

Obsah webináře:

  • Novela zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce zasahující do oblasti agenturního zaměstnávání
  • Přísnější podmínky pro agentury práce
  • Nová pravidla pro ukončení dočasného přidělení na základě jednostranného prohlášení uživatele
  • Dokumenty související s agenturním zaměstnáváním a jejich obsah
  • Možnosti řízení a organizace práce agenturních zaměstnanců
  • Rovné zacházení s agenturními zaměstnanci
  • Srovnatelné podmínky vůči kmenovému zaměstnanci

Cílová skupina:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

 

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.