Aktuality v oblasti rozvázání pracovního poměru

JUDr. Jaroslav Stránský

Seminář je zaměřen na složitější problematiku rozvázání pracovního poměru. Důraz bude kladen na aktuální výsledky soudní rozhodovací činnosti. Prostřednictvím výsledků soudních sporů lze mimo jiné poznat chyby, kterých se dopustili jiní zaměstnavatelé, a dovodit, jak správně zaměstnavatel při rozvázání pracovního poměru může a má postupovat. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, účastníci mohou vznést vlastní podněty a můžou být řešeny konkrétní problémy a příklady v oblasti skončení pracovního poměru.

Zveřejněno 22.8.2019

Délka videa: 01:33:23

Obsah semináře:

  • Opakované problémy při doručování rozvázání pracovního poměru
  • Aktuální přístup soudů k výkladu organizační změny, účelovost organizační změny, rozhodnutí zaměstnavatele o externím dodavateli
  • Požadavky pro řádný výkon práce, jaké požadavky může zaměstnavatel na zaměstnance klást, kdy lze rozvázat pracovní poměr výpovědí
  • Správný postup zaměstnavatele při výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností
  • Aktuální judikatura k umožnění výkonu práce poté, co zaměstnanec podá žalobu na neplatnost výpovědi (výkon práce po dobu trvání sporu)

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.