Aktuality z oblasti daní z příjmů

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je přehled toho, co se z pohledu daní změnilo nebo plánuje změnit v souvislosti s válkou na Ukrajině a se souvisejícím růstem cen nejen pohonných hmot a plynu.

Zveřejněno 5.4.2022

Délka videa: 01:19:19

Výběr z obsahu:

  • možnosti darování a daňového odečtu darů v souvislosti s válkou na Ukrajině
  • poskytnutí daru v souvislosti s válkou na Ukrajině coby daňového nákladu nebo položky odčitatelné od základu daně na straně dárce i na straně příjemce
  • možnosti čerpání daňových výhod (nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti) fyzickými osobami, které jsou daňovými rezidenty Ukrajiny
  • možnosti poskytnutí zaměstnaneckých benefitů ukrajinským zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům
  • odpuštění záloh na daň silniční
  • prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu.

Témata budou doplněna a zpřesněna v návaznosti na stav legislativního procesu v době konání on-line semináře, zejména z pohledu přijímání zákona sněmovním tiskem 173.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.