Byty a nebytové prostory - účetní a daňový pohled

Ing. Matěj Nešleha

Cílem webináře je seznámit účastníky s problematikou bytových a nebytových prostor z pohledu daně z příjmů fyzických a právnických osob a z pohledu účetnictví.

Zveřejněno 3.12.2020

Délka videa: 01:12:36

Garance

Obsah:

Oceňování dlouhodobého majetku

  • 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • oceňování z pohledu zákona č. 586/192 Sb., o daních z příjmů

Odpisování majetku

  • účetní odpisování
  • daňové odpisování
    • odpisové skupiny
    • rovnoměrné vs. zrychlené odpisy

Zdaňování příjmů z nakládaní s nemovitými věcmi

  • příjmy z nájmu
  • příjmy z prodeje nemovitých věcí

Prostor pro diskusi a dotazy účastníků.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Matěj Nešleha

Ing. Matěj Nešleha

Matěj Nešleha vystudoval obor Zdanění a daňová politika na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, praktické zkušenosti sbíral již na vysoké škole, při studiu magisterského studia úspěšně složil náročné kvalifikační zkoušky na daňového poradce. Daňovým poradcem je od roku 2015. V roce 2016 se stal zkušebním komisařem na Komoře auditorů České republiky pro oblast daní. O rok později se stal zkušebním komisařem na Komoře daňových poradců, kde se dodnes stará o vysokou úroveň zkoušek. Od roku 2015 řídí a vlastní jihlavskou poradenskou společnost KODAP Jihlava, s.r.o. Na podzim roku 2018 se stal členem Prezidia Komory daňových poradců, které se stará o strategické vedení Komory.