Byty a nebytové prostory z pohledu daní

RNDr. Ivan Brychta

Rozebereme problematiku bytů, nebytových prostor a jednotek z pohledu daní (daně z příjmů, DPH a daně z nemovitých věcí).

Středa 26.6.2024

14:00 - 15:30

90 volných míst

Garance

Výběr z obsahu webináře:

  • Vymezení bytu, nebytového prostoru a jednotky v českém právu, související pojmy (bytová potřeba, zdanitelná jednotka, vybraná nemovitá věc apod.)
  • Jednotka jako majetek daňově odpisovaný
  • Aplikace DPH u převodu jednotek a nájmů jednotek a bytů
  • Základní principy zdanění daní z nemovitých věcí
  • Související výklad a stanoviska GFŘ a MF

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Přihlásit