Cestovní náhrady - příklady pro pokročilé

Jaroslava Pfeilerová

Na webináři spolu projdeme složitější výpočty, na které můžete při stanovování cestovních náhrad narazit.

Zveřejněno 26.10.2023

Délka videa: 01:52:22

Garance

Obsah webináře:

 • Doba strávená na pracovní cestě
 • Vysílání zaměstnanců do členských států za účelem poskytování služeb
 • Daň ze závislé činnosti zaměstnanců vyslaných do zahraničí
 • Přerušení pracovní cesty
 • Teambuildig
 • Nemoc na pracovní cestě
 • Škody na pracovní cestě
 • Kurzy a účtování cestovních náhrad
 • Daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele na stravování zaměstnanců při pracovní cestě
 • Cestovní náhrady při přijetí do pracovního poměru
 • Souběh stravného a stravování v jeden den
 • Cestovní náhrady členů orgánů právnických osob

Kapitoly videa

Lektor

Jaroslava Pfeilerová

Jaroslava Pfeilerová

Pracuje přes 20 let jako správce daně. Více než 15 let přednáší o cestovních náhradách a také o nich píše do časopisů odborné příspěvky.