Co dělají úspěšní podnikatelé jinak?

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Založit firmu a dovést ji k úspěšnému rozvoji je často náročnější, než řídit zavedený podnikový kolos. V čem se jednání či strategie úspěšných zakladatelů firem odlišují od těch méně úspěšných? Cílem semináře je ukázat, že k úspěšnosti podnikatelů přispívá často několik důležitých okolnosti.

Zveřejněno 26.2.2020

Délka videa: 00:31:44

Garance

Obsah semináře:

  • Úspěšní podnikatelé nemají obavy před „bláznivými“ nápady
  • Nedrží se nutně toho, co dělají ostatní
  • Nemají obavy před „nasycenými“ trhy
  • Jsou zvědaví
  • Snaží se obklopit týmem i myšlenkami
  • Řeší problémy svých zákazníků ad.

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.