Co je a jak na nás při komunikaci působí efekt rámování

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Podstatou psychologického jevu, označovaného jako „efekt rámování“, je, že naše vnímání a hodnocení určitých sdělení závisí často spíše na kontextu, ve kterém je získáváme než na faktech, která obsahují. Jde o jev, se kterým se můžeme setkat nejen v osobních, ale i pracovních či profesních situacích, a který je častým nástrojem manipulace. Nechceme-li mu příliš podlehnout, je dobré o jeho nebezpečí vědět a umět mu čelit.

Pátek 24.5.2024

10:00 - 11:00

95 volných míst

Garance

Stručná osnova webináře:

  • Obraz nebo jeho rám: co na nás při vnímání nejrůznějších sdělení či událostí působí více
  • Nejčastější situace, kdy na nás „rámování“ působí a kdy s námi dokáže manipulovat
  • Jak funguje slovní rámování
  • V čem spočívá rámování rizik
  • Jak se působení efektu rámování vyvarovat 

Cílová skupina webináře:

Webinář je určen všem, kteří se chtějí si chtějí zdokonalit své komunikační a argumentační dovednosti včetně schopnosti samostatně a nezávisle uvažovat a rozpoznat nejrůznější manipulační klamy   

Přihlásit