Co tolerujeme, to se nám vrací i s úroky

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Máme-li občas dojem, že se k nám lidé kolem nás nechovají tak, jak bychom si přáli, měli bychom si položit otázku, zda k tomu nepřispíváme. Důvodem totiž může být, že jejich nepříjemné, nepříznivé či jinak nevhodné jednání z nejrůznějších důvodů tolerujeme, a tím ho i povzbuzujeme.

Zveřejněno 13.12.2021

Délka videa: 01:10:34

Garance

Stručná osnova webináře: 

  • Nevhodné a nežádoucí jednání, jeho příčiny a důsledky
  • Proč toto jednání občas tolerujeme a proč bychom ho tolerovat neměli
  • Tolerance nevhodného jednání na pracovišti
  • Tolerance nevhodného jednání v osobních vztazích
  • Tři pravidla jak nevhodnému jednání čelit a přestat je tolerovat

Cílová skupina webináře:

Webinář je určen všem, kteří chtějí zvýšit své komunikační schopnosti i schopností řídit osobní vztahy v práci i osobním životě. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky osobního rozvoje zaměstnanců.

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.