Daně z příjmů - novinky pro rok 2023

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor novinek v daních z příjmů pro rok 2023 včetně některých změněných výkladů správce daně.

Zveřejněno 6.2.2023

Délka videa: 01:33:30

Výběr z obsahu:

  • Změny podmínek paušálního režimu (příjmy až do 2 milionů korun, související pásmové stanovení paušální daně)
  • Změny v povinnosti podat přiznání fyzickými osobami
  • Prodloužení možnosti uplatnění mimořádných odpisů
  • Zvýšení limitů pro aplikaci srážkové daně zaměstnancům
  • Problematika odpisů kulturní památky
  • Daň z neočekávaných zisků právnických osob („válečná daň“)
  • Změny v osvobození fyzických a právnických osob
  • Změny v souvislosti s minimální a průměrnou mzdou
  • Některé změny názorů správce daně v novém pokynu GFŘ D-59, který je nástupcem pokynu GFŘ D-22 z roku 2015
  • a další.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.