Daňová opatření v souvislosti se třetí vlnou epidemie koronaviru

RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je poskytnutí aktuálních informací o opatřeních a změnách v zákonech v oblasti daní v souvislosti s jarní vlnou epidemie koronaviru v roce 2021 a souvisejícím nouzovým stavem a opatřeními vyhlášenými Vládou ČR. Obsah bude přizpůsoben aktuální situaci v době konání on-line semináře.

Pátek 16.4.2021

10:00 - 11:30

94 volných míst

Garance

Výběr z obsahu:

  • kompenzační bonus - jaro 2021 (komu a za jakých podmínek se poskytuje, ucelený postup vč. praktických příkladů)

  • rozhodnutí ministryně financí o daňových úlevách v souvislosti s epidemií koronaviru (právní rámec, čeho se rozhodnutí týkají, doporučený postup v praxi)

  • kovidové dotační programy ve vztahu ke zdanění/nedanění příjemce

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Přihlásit