Daňové a účetní aktuality - květen 2023

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Hlavním tématem je chystaný konsolidační balíček. Novelizuje více než 57 zákonů. Návrhy změn daně z příjmů fyzických i právnických osob (zvýšení sazby DPPO, rušení zaměstnaneckých benefitů, modifikace slev na DPFO, snížení hranice pro progresivní zdanění FO, změny DPP, změny u osvobozených příjmů - nově limitace z prodeje CP a z převodu podílů, mimořádné odpisy...) * změny sazeb DPH a přesuny mezi nimi * znovuzavedení nemocenského * zvýšení odvodu OSVČ...

Zveřejněno 1.6.2023

Délka videa: 02:17:53

Garance

Obsah webináře:

  • bude doplněn

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Daňový poradce a vysokoškolský učitel. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu. Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky, předsedou Etické komise Komory certifikovaných účetních a místopředsedou Metodické rady Svazu účetních. Zastupuje Svaz účetních v Národní účetní radě. Je zkušebním komisařem Komory daňových poradců České republiky a odborným porotcem soutěže Účetní roku. Praxi vykonává ve společnosti Ademia Consulting, s.r.o., zabývá se účetnictvím a daněmi podnikatelských subjektů.

Je autorem řady článků a odborných publikací. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost. Je vítězem soutěže Daňař & daňová firma roku 2021 v kategorii Nejlepší lektor v daních a trojnásobným držitelem ocenění Pedagog roku na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze.