Daňové novinky 2024 pro fyzické osoby

RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je seznámit účastníky s novinkami ve zdanění fyzických osob pro rok 2024, a to zejména v souvislosti s konsolidačním balíčkem.

Zveřejněno 20.12.2023

Délka videa: 01:47:07

Garance

Obsah webináře:

  • obecné změny v souvislosti se změnami průměrné, minimální mzdy nebo sazeb cestovních náhrad
  • změny ve zdanění fyzických osob (snížení hranice pro 2. pásmo zdanění, paušální daň 2024, zrušení některých odčitatelných položek a slev na dani, zdanění srážkovou daní u závislé činnosti a další)
  • změny v osvobození fyzických osob
  • změny v možnostech přispívat na stravování zaměstnanců
  • změny u dalších zaměstnaneckých benefitů
  • úpravy ve zdanění ostatních příjmů (zdanění kurzových zisků na nepodnikatelských účtech, rozšíření možnosti osvobození ostatních příjmů)
  • a další novinky výhradně pro zdanění fyzických osob daní z příjmů pro rok 2024.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.