Daňové souvislosti účtování v hospodářském roce

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený pohled na problematiku hospodářského roku nejen z pohledu účetního vymezení a souvisejících pravidel, ale též ve vztahu k daním (zejména dani z příjmů) a daňovým povinnostem.

Zveřejněno 29.8.2022

Délka videa: 01:34:55

Garance

Výběr z obsahu:

  • vymezení hospodářského roku účetními předpisy, postup při změně účetního období z pohledu účetnictví a ve vztahu ke správci daně
  • přechodné období z pohledu podávání přiznání (období, které nemusí být zdaňovacím)
  • možností uplatnění daňových nákladů z pohledu zákona o daních z příjmů
  • odlišnosti uplatnění některých postupů (odpisování, daňové rezervy, opravné položky apod.) z daňového pohledu
  • speciální pravidla pro aplikaci hospodářského roku u podnikajících fyzických osob
  • ilustrace na příkladech.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.