Daňový balíček 2021 v oblasti daní z příjmů

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor postupů všech změn, které do zákona o daních z příjmů přinesl daňový balíček 2021, daný zákonem č. 609/2020 Sb.

Zveřejněno 4.2.2021

Délka videa: 01:35:05

Výběr z obsahu:

  • změny ve zdanění fyzických osob (zrušení superhrubé mzdy a solidární daně, progresivní zdanění, zdanění v samostatném základu daně a další)
  • stravenkový paušál a jeho použití v praxi
  • změny u fyzických osob v osvobozených příjmech a ve zdanění dluhopisů
  • novinky u slev a daňového zvýhodnění pro fyzické osoby
  • změny u právnických osob (v tom, co není předmětem daně nebo co je od daně osvobozeno)
  • změny v oblasti majetku (mimořádné odpisy, zvýšení hranice pro zařazení hmotných movitých věcí, TZ nebo u nehmotného majetku)
  • ostatní změny
  • přechodná ustanovení aneb co lze aplikovat zpětně i pro rok 2020.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.