Doby odpočinku, přestávky v práci a evidence pracovní doby

JUDr. Jaroslav Stránský

Seminář přinese přehled právní úpravy dob odpočinku a přestávek v práci se zaměřením na změny v právní úpravě a důsledky aktuální judikatury. Transpoziční novelou zákoníku práce došlo k přeformulování pravidel denního a týdenního odpočinku (odpočinek mezi směnami a odpočinek v týdnu). V případě přestávek v práci se zaměříme na důsledky aktuální judikatury a vysvětlíme, kdy se jedná o tzv. přiměřenou dobu na jídlo a oddech, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Seminář bude zaměřen také na podrobné seznámení se všemi aspekty pravidel evidence pracovní doby.

Zveřejněno 13.12.2023

Délka videa: 01:29:18

Garance

Obsah webináře:

  • Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek po novele zákoníku práce
  • Na co dát pozor při plánování směn, kdy lze odpočinky zkrátit, důsledky zkrácení odpočinku
  • Přestávka v práci na jídlo a oddech vs. přiměřená doba, která se započítává do pracovní doby
  • Rozdíl mezi pracovní dobou a přítomnosti zaměstnance na pracovišti pro účely evidence

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.