Dočasná pracovní neschopnost 2021 - náhrada mzdy, nemocenské

Za jakých podmínek poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy, platu či odměny při dočasné pracovní neschopnosti, jak určit počátek a konec pracovní neschopnosti a jak vypočítat náhradu mzdy? To jsou jen některé body tohoto webináře.

Zveřejněno 19.4.2021

Délka videa: 01:48:31

Obsah webináře:

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy nebo platu, pokud ke dni vzniku DPN zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění.

  • Podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění
  • Pojištění při zaměstnání malého rozsahu
  • Uplatňování nároku na dávky z nemocenského pojištění
  • Dočasná pracovní neschopnost
  • Pokračování pracovní neschopnosti – nemocenská
  • Tiskopisy pro uplatnění dávek z nemocenského pojištění
  • Příklady z praxe

Webinář je určen:

Mzdovým účetním, personalistům. Soukromý i veřejný sektor.

Kapitoly videa

Lektor