Dočasná pracovní neschopnost, sick days

JUDr. Jaroslav Stránský

Seznámení s právními souvislostmi práva na pracovní volno souvisejícího s dočasnou pracovní neschopností. Povinnosti zaměstnance spojené s uplatněním překážky, návaznosti na fungování systému eNeschopenky. Vysvětlení právních možností při zavedení volna ze zdravotních důvodů, tzv. sick days.

Zveřejněno 11.10.2021

Délka videa: 01:31:03

Garance

Obsah webináře:

  • Povinnosti zaměstnance při oznámení dočasné pracovní neschopnosti
  • E-neschopenka: fungování, výhody pro zaměstnavatele a další právní souvislosti
  • Náhrada mzdy poskytovaná v prvních 14 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti
  • Pracovněprávní souvislosti dočasné pracovní neschopnosti (ochranná doba, vliv na dovolenou a další)
  • Právní základ pro zavedení sick days, nastavení vnitropodnikových pravidel

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.