Dokážete ekonomicky uvažovat: sedm principů ekonomického myšlení

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Správné uvažování o ekonomických jevech, ať již výrobě, spotřebě, penězích, obchodu či podnikání, vyžaduje ekonomický způsob myšlení. Uvažovat o ekonomice a využívat přitom ekonomický způsob uvažování jsou totiž dvě různé věci, a často proto vedou i ke značně odlišným závěrům. Jakými principy se ekonomické uvažování řídí?

Zveřejněno 29.2.2024

Délka videa: 01:05:05

Garance

Osnova webináře: 

  • Princip „něco za něco“ („Trade-off )
  • Porovnávání nákladů a přínosů (Costs-Benefits)
  • Porovnávání dodatečných nákladů a přínosů
  • Vliv pobídek na lidské jednání
  • Princip oboustranné výhodnosti ekonomických transakcí
  • Princip tržní koordinace ekonomických činností
  • Princip vedlejších důsledků ekonomických jevů 

Cílová skupina webináře:

Seminář je určen všem, kteří mají zájem o rozvoj svého ekonomického uvažování či chtějí se seznámit s hlavními principy, na kterých je založen současná ekonomie

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.