Dovolená u zaměstnanců pracujících na základě dohod

JUDr. Jaroslav Stránský

K 1. lednu 2024 vstoupila v účinnost část transpoziční novely zákoníku práce, na jejímž základě jsou zaměstnavatelé povinni poskytovat zaměstnancům pracujícím na základě dohod dovolenou. Na semináři budou vysvětleny podmínky, které musí být splněny, aby právo na dovolenou vzniklo. Na příkladech bude ukázán výpočet dovolené v různých případech. Pozornost bude věnována složitějším a potenciálně sporným momentům právní úpravy dovolené u dohodářů.

Zveřejněno 24.1.2024

Délka videa: 01:26:58

Garance

Obsah webináře:

  • Podmínky vzniku práva na dovolenou
  • Jednotlivé možnosti sjednávání dohod ve vztahu k dovolené (v jakých případech dovolená vznikne a kdy nevznikne, aniž by se jednalo o obcházení zákona)
  • Výpočet rozsahu dovolené: poměrná část dovolené, zaokrouhlování
  • Rozsah pracovní doby nejvýše 300 hodin v roce u dohody o provedení práce v kontextu dovolené
  • Dovolená u zaměstnance, který pro zaměstnavatele souběžně pracuje v pracovním poměru i na základě dohody
  • Možnosti čerpání, převádění a tzv. proplacení nevyčerpané dovolené

Cílová skupina:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.