Dovoz zboží přes e-shopy od 1. 7. 2021

Ing. Jana Kolářová

Dodání zboží konečným spotřebitelům v rámci EU má od 1. 7. 2021 doznat řady změn.

Zveřejněno 13.5.2021

Délka videa: 01:31:39

Garance

Zjednodušení má přinést dovozní režim jednoho správního místa. Specifickou roli mají mít po novelizaci tzv. provozovatelé elektronického rozhraní. Touto částí novelizace se zaobírá seminář.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.