DPH - obchodování mezi členskými státy

Ing. Zdeněk Kuneš

Podrobněji se budeme věnovat pořizování zboží a poskytování služeb mezi členskými státy EU.

Zveřejněno 6.5.2020

Délka videa: 01:37:14

Výběr obsahu:

 1. Pořízení zboží z jiného členského státu
 • stanovení místa plnění,
 • povinnost přiznat daň,
 • daňové doklady,
 • podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně,
 • uvádění v KH.
 1. Dodání zboží do jiného členského státu
 • povinnost přiznat plnění,
 • daňový doklad,
 • osvobození od daně – změny v daňovém balíčku 2020 – DIČ, uvedení v SH, prokazování přepravy zboží.
 1. Třístranný obchod – podmínky, daňový doklad, uvádění v SH.
 2. Řetězové obchody – osvobozené dodání zboží.
 3. Uplatnění DPH u konsignačních skladů – nová úprava v daňovém balíčku 2020.

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období

Služby poskytované přeshraničně

 1. Přijetí služby od neusazené osoby
 • identifikovaná osoba,
 • stanovení místa plnění,
 • povinnost přiznat daň,
 • nárok na odpočet daně,
 • uvádění v KH.
 1. Poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko
 • identifikovaná osoba,
 • povinnost přiznat plnění,
 • daňový doklad,
 • uvádění v SH.

 

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

zkušený lektor, specializuje se na daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost...