DPH - podrobněji k dubnové novele DPH

Ing. Jana Kolářová

Podrobněji se budeme věnovat vybraným tématům, která doznala změn po 1. dubnu 2019.

Zveřejněno 28.6.2019

Délka videa: 01:24:11

Novinky budou popisovány pouze na příkladech, které srovnají dosavadní a nový postup. Podrobněji probereme například:

  • opravy základu daně
  • zaokrouhlování
  • korekce nároku na odpočet daně
  • opravy nemovité věci a korekce nároku na odpočet
  • pronájem nemovité věci a možnost využití osvobození od daně
  • odpočet při registraci a deregistraci
  • opravy základu daně u nedobytných pohledávek

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.