DPH při dodání zboží na dálku

Ing. Jana Kolářová

Dodání zboží konečným spotřebitelům v rámci EU i při dovozu do EU má od 1. 7. 2021 nová pravidla, přestože v ČR se stále na definitivní schválení návrhu novelizace čeká.

Zveřejněno 6.8.2021

Délka videa: 01:29:32

Garance

Zjednodušení přinesly režimy jednoho správního místa. Specifickou roli mají mít po novelizaci tzv. provozovatelé elektronického rozhraní. Shrnutí změn přináší seminář.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.