E-shopy a on-line obchodování - daňová a účetní specifika

RNDr. Ivan Brychta

Rozebereme pro Vás daňová a účetní specifika v případě podmínek provozování e-shopů a on-line obchodování z pohledu daní a účetnictví. Zdůrazněny budou rovněž novinky v oblasti DPH a prodeje na dálku od 1. 7. 2021.

Zveřejněno 11.8.2021

Délka videa: 01:46:25

Garance

Výběr z obsahu:

  • e-shop a náklady na jeho zřízení (vč. související problematiky nehmotného majetku a jeho odpisování),
  • vystavování faktur / daňových dokladů (se zdůrazněním pohledu zákona o DPH na přijaté platby před uskutečněním plnění a na určení dne uskutečnění zdanitelného plnění apod.),
  • prodej na dálku a jeho specifika v případě plnění mezi subjekty z členských států EU od 1. 7. 2021,
  • problematika prodeje na dobírku a další.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.