E-shopy a on-line obchodování - daňová a účetní specifika

RNDr. Ivan Brychta

Rozebereme pro Vás daňová a účetní specifika v případě podmínek provozování e-shopů a on-line obchodování z pohledu daní a účetnictví. Zdůrazněny budou rovněž novinky v oblasti DPH a prodeje na dálku od 1. 7. 2021.

Úterý 10.8.2021

14:00 - 15:30

76 volných míst

Garance

Výběr z obsahu:

  • e-shop a náklady na jeho zřízení (vč. související problematiky nehmotného majetku a jeho odpisování),
  • vystavování faktur / daňových dokladů (se zdůrazněním pohledu zákona o DPH na přijaté platby před uskutečněním plnění a na určení dne uskutečnění zdanitelného plnění apod.),
  • prodej na dálku a jeho specifika v případě plnění mezi subjekty z členských států EU od 1. 7. 2021,
  • problematika prodeje na dobírku a další.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Přihlásit