E-shopy a on-line obchodování - daňová a účetní specifika

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem online semináře je ucelený rozbor daňových a účetních specifik v případě podmínek provozování e-shopů a online obchodování z pohledu daní a účetnictví.

Úterý 27.8.2024

14:00 - 15:30

85 volných míst

Garance

Výběr z obsahu:

  • E-shop a náklady na jeho zřízení (vč. související problematiky nehmotného majetku a jeho odpisování)
  • Vystavování faktur / daňových dokladů (se zdůrazněním pohledu zákona o DPH na přijaté platby před uskutečněním plnění a na určení dne uskutečnění zdanitelného plnění apod.)
  • Prodej na dálku a jeho specifika v případě plnění mezi subjekty z členských států EU
  • Problematika prodeje na dobírku a další

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Přihlásit