E-shopy v rámci EU od 1. 7. 2021

Ing. Jana Kolářová

Dodání zboží a vybraných služeb konečným spotřebitelům v rámci EU, tj. přes hranice jednotlivých členských států, má od 1. 7. 2021 doznat řady změn.

Zveřejněno 22.4.2021

Délka videa: 01:25:57

Princip zdanění ve státě zákazníka se má prosadit u téměř všech e-shopů, které nemají roční obrat pod 10 000 EUR. Jaká jsou nová pravidla a možnosti zjednodušení přes režim jednoho správního místa, je tématem tohoto on-line semináře.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.