EET - co dělat před povinným startem EET

Tomáš Líbal

Již brzy bude spuštěna 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb. Připomeneme, co vše udělat před spuštěním evidence.

Zveřejněno 20.4.2020

Délka videa: 01:09:32

Výběr z obsahu:

  • COVID-19 a EET
  • Možnosti získání autentizačních údajů
  • Daňový portál – Správa údajů pro evidenci tržeb
  • Registrace provozoven
  • Generování certifikátů pro evidenci tržeb
  • Rozsah odesílaných údajů o tržbě
  • Další související povinnosti a možnosti kontroly jejich plnění

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

Tomáš Líbal

Tomáš Líbal

Od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Přednáší v řadě veřejných vzdělávacích akcích, tak i na zakázkových seminářích pro renomované auditorské společnosti, banky, ministerstva a další podnikatelské subjekty.