Elektronická evidence tržeb - další fáze startuje

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený pohled na problematiku evidence tržeb s cílem seznámit účastníky nejen se základními principy fungování a souvisejícími povinnostmi, ale také s novinkami, které jsou přijaty v souvislosti s rozšířením povinné evidence tržeb na zbylé podnikatele od 1.5.2020.

Středa 20.11.2019

14:00 - 15:30

87 volných míst

Garance

Výběr z obsahu:

  • vymezení evidované tržby (formální náležitosti, rozhodný příjem), tržby vyloučené z evidování,
  • od kdy a jak začít evidovat tržby (termíny, postup před a po zahájení evidování tržeb),
  • podmínky a postup při evidování tržeb v novém zvláštním režimu,
  • řešení problémů, které mohou nastat (opravy, nefunkčnosti komunikačních prostředků apod.),
  • vybrané problémy z praxe (nepřímé zastoupení, pověření k evidování tržeb, evidence tržeb při podnikání v rámci společnosti bez právní osobnosti, problematika provozoven a další),
  • související výklady GFŘ a MF.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Přihlásit