Finanční náklady v dani z příjmů

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je komplexní pohled na finanční náklady při poskytování úvěrových finančních nástrojů (úvěry, zápůjčky a další) ve vztahu k daním z příjmů.

Zveřejněno 21.7.2022

Délka videa: 01:30:35

Výběr z obsahu:

  • vymezení finančních nákladů a úvěrových finančních nástrojů pro daň z příjmů
  • posuzování daňové uznatelnosti úroků a dalších finančních nákladů, plynoucích z úvěrových finančních nástrojů (test podkapitalizace, úvěrové finanční náklady odvozené od zisku)
  • nadměrné výpůjční výdaje (otázka daňové uznatelnosti)
  • podmínky osvobození úroku z úvěrového finančního nástroje pro právnické osoby (nerezidenty v tuzemsku)
  • další specifická pravidla v daních z příjmů (odečet úroků na bytové potřeby, úrokový náklad v případě, kdy je věřitelem fyzická osoba nevedoucí účetnictví a další)
  • související výklad a stanoviska GFŘ a MF (dle pokynu GFŘ D-22).

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.