Funkční měna

Ing. Pavla Strakošová

Funkční měna měla být původně do českých účetních předpisů zavedena prostřednictvím nového zákona o účetnictví, jehož účinnost byla odložena na dobu nejdříve od 1. 1. 2025. V rámci konsolidačního balíčku je navrhována novela zákona o účetnictví, která mimo jiné nově zavádí možnost vedení účetnictví v jiné než české měně, a to již od roku 2024.

Pondělí 4.12.2023

14:00 - 15:30

91 volných míst

Garance

Základní koncept funkční měny vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). 

Vedení účetnictví ve funkční měně je spojeno s řadou otázek:

  • Kdy v účetnictví přejít na funkční měnu?
  • Ve kterých případech vznikají kurzové rozdíly?
  • Jaké jsou možnosti při volbě měny účetnictví?

Nabízíme odpovědi na tyto otázky. 

Přihlásit