Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku

RNDr. Ivan Brychta

Komplexní rozbor problematiky goodwillu a oceňovacího rozdílu z pohledu účetních předpisů a souvisejícího daňového režimu.

Zveřejněno 29.5.2024

Délka videa: 01:10:28

Garance

Obsah webináře:

  • Účetní vymezení goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
  • Způsoby účetního odpisování, ilustrace na příkladu
  • Daňový postup v případě goodwillu a oceňovacího rozdílu nabytých koupí a v případě přeměn či vkladu obchodního závodu
  • Vysvětlení postupu na příkladech

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.