Hodnocení pracovníků a jeho metody

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Videoseminář se zabývá hlavními metodami, kritérii a zásadami hodnocení zaměstnanců. Věnuje se průběžnému i pravidelnému hodnocení zaměstnanců, zásadám pochvaly i kritiky, vedení hodnotících rozhovorů i dalším hodnotícím postupům.

Zveřejněno 15.3.2017

Délka videa: 00:53:04

Garance

On-line seminář je určen:

Seminář je určen manažerům a specialistům zabývajícím se hodnocením a odměňováním zaměstnancům a možnostmi jeho zdokonalení. 

Cílem on-line semináře:

Seminář se zabývá hlavními metodami, kritérii a zásadami hodnocení zaměstnanců. Věnuje se průběžnému i pravidelnému hodnocení zaměstnanců, zásadám pochvaly i kritiky, vedení hodnotících rozhovorů i dalším hodnotícím postupům.

Obsah on-line semináře:

  • Metody a kritéria hodnocení
  • Průběžné a pravidelné hodnocení zaměstnanců
  • Hodnotící rozhovory
  • Hlavní předpoklady úspěšného hodnocení
  • Vazba hodnocení na odměňování a rozvoj
  • Nejčastější chyby při hodnocení

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.