Hrajete na jistotu? Pak možná příliš riskujete

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Lidé, kteří v životě něco dokážou, nemusejí být vždy ti nejschopnější. Téměř vždy jsou to však ti, kteří se nebojí změn, nehrají na jistotu a nebojí se riskovat neúspěch. Vědí totiž, že v opačném případě je v sázce je něco důležitějšího, a sice ztráta příležitosti, která se již v jejich životě nemusí opakovat.

Zveřejněno 29.7.2023

Délka videa: 01:11:08

Garance

Osnova webináře: 

  • Proč a jak působí naše averze k riziku a obava ze změn
  • Jak poznat, že hrajeme příliš na jistotu
  • Obava opustit zavedená pravidla či předpoklady.
  • Obavy z otevřeného vyjadřování vlastních názorů
  • Obava z nekonformního jednání
  • Obava přijmout rozhodnutí.
  • Proč platí, že odvážným přeje štěstí

Cílová skupina webináře: 

Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit svou výkonnost i svou úspěšnost v sociálních vztazích na základě zamyšlení se nad tím, jak vnímají rizika, jak k nim přistupují i jakou odvahy mají opustit své zavedené postupy a přijmout „odvážnější“ rozhodnutí.

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.