Hromadné propouštění

JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení zvláštních pravidel, která musí zaměstnavatelé dodržet při uplatnění hromadného propouštění. Definice hromadného propouštění, povinnosti zaměstnavatele a sankce v případě nedodržení těchto povinností. Prezentace správného postupu a časových souvislostí jednotlivých kroků při hromadném propouštění.

Zveřejněno 23.1.2023

Délka videa: 01:27:13

Garance

Obsah webináře:

  • Kdy se jedná o hromadné propouštění, aplikace kritérií pro hromadné propouštění – velikost zaměstnavatele, počet propouštěných zaměstnanců, časová souvislost
  • Jednotlivé způsoby rozvázání pracovního poměru, které jsou relevantní pro hromadné propouštění
  • Zvláštní povinnosti zaměstnavatele při hromadném propouštění
  • Nutnost předchozího projednání se zástupcem zaměstnanců
  • Povinnosti vůči krajské pobočce Úřadu práce, nutnost včas předat písemnou zprávu
  • Důsledky nedodržení postupu zaměstnavatele při hromadném propouštění, sankce v podobě prodloužení výpovědní doby.

Cílová skupina:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.