Inventarizace majetku - účetní a daňové souvislosti

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor účetních pravidel a postupů pro inventarizaci majetku a závazků a zdůraznění související daňové problematiky (daň z příjmů, DPH).

Středa 27.11.2019

14:00 - 15:30

83 volných míst

Garance

Výběr z obsahu:

  • účetní vymezení problematiky inventarizace majetku a závazků (fyzické a dokladové inventury, termíny, postupy, náležitosti),
  • promítnutí výsledků inventur (záměna materiálu, přebytky, manka a škody),
  • související účtování v příkladech,
  • „Inventarizace“ při vedení daňové evidence u fyzických osob,
  • daňový režim zjištěných inventurních rozdílů (vč. pohledu zákona o DPH),
  • problematika ztratného,
  • související výklad GFŘ a MF.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Přihlásit