Inventarizace majetku

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem videosemináře je ucelený rozbor účetních pravidel a postupů pro inventarizaci majetku a závazků a zdůraznění související daňové problematiky (daň z příjmů, DPH).

Zveřejněno 20.3.2018

Délka videa: 01:30:20

On-line seminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

ucelený rozbor účetních pravidel a postupů pro inventarizaci majetku a závazků a zdůraznění související daňové problematiky (daň z příjmů, DPH).

Obsah on-line semináře

  • účetní vymezení problematiky inventarizace majetku a závazků (fyzické a dokladové inventury, termíny, postupy, náležitosti),
  • promítnutí výsledků inventur (záměna materiálu, přebytky, manka a škody),
  • související účtování v příkladech,
  • „Inventarizace“ při vedení daňové evidence u fyzických osob,
  • daňový režim zjištěných inventurních rozdílů (vč. pohledu zákona o DPH),
  • problematika ztratného,
  • související výklad GFŘ a MF.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.