Jak jednat s lidmi, kteří nedokážou naslouchat

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Jednat či spolupracovat s lidmi, ať již kolegy, obchodními partnery nebo dokonce šéfy, kteří nám z nejrůznějších důvodů příliš nenaslouchají, je obtížné a frustrující. Často je jen ztrátou času a nezřídka končí nezdarem. Jak v těchto případech postupovat? Cílem kurzu je posílit svou schopnost jednat s lidmi, kteří nenaslouchají, a to jak změnou své vlastní komunikace, tak snahou o změnu přístupu ke komunikaci u druhé strany.

Pátek 6.11.2020

10:00 - 11:00

95 volných míst

Garance

Stručná osnova semináře:

 

  • Nejčastější důvody, proč druhá strana nenaslouchá
  • Jak změnit způsob své vlastní komunikace
  • Jak naslouchání druhé strany posílit
  • Jak druhou stranu na její chování taktně upozornit
  • Co, když druhá strana něco slyšet nechce?
Přihlásit