Jak poznat, komu nevěřit

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vytvoření vzájemné důvěry může vyžadovat určitý čas. S většinou osob si však tuto důvěru vytvořit lze. Jsou však i lidé, kterým téměř za žádných okolností věřit nelze, a vztah vzájemné důvěry s nimi prakticky nepřichází v úvahu. Při jejich rozpoznání nám může pomoci, věnujeme-li pozornost určitým typickým projevům, které tyto osoby provázejí.

Pátek 23.7.2021

10:00 - 11:00

91 volných míst

Garance

Stručná osnova webináře:

  • Důvěra jako základ vztahů
  • Nedůvěryhodní lidé

- Lžou sami sobě

- Obviňují ostatní z toho, co sami dělají

- Důvěra jako základ vztahů

- Porušují důvěrnost

- Trpí nedostatek empatie

  • Jak se nedůvěryhodnými lidmi jednat

Cílová skupina webináře:

Webinář je určen pracovníkům i jejich nadřízeným, kteří chtějí zvýšit svou schopnost účinně komunikovat. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců.

Přihlásit