Jak poznat odborníky (a neplést si je s šarlatány)

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dokážete rozpoznat osoby, které o určité věci něco vědí? Nebo dopřáváte sluchu i těm, kteří v rozporu s tím, co o sobě tvrdí, o věcech vědí jen velmi málo, nebo vůbec nic?

Zveřejněno 29.11.2021

Délka videa: 01:04:32

Garance

Stručná osnova webináře: 

  • Experti vs. šarlatáni, a jak je rozpoznat
  • Jak poznat komun věřit a komu ne
  • Sedm vlastností a projevů, jimiž se odborníci od šarlatánů liší

Cílová skupina webináře: 

Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit svou schopnost kriticky uvažovat a orientovat se v moderním světě. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky osobního rozvoje zaměstnanců.

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.