Jak přežít ve světě korporací

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Jednou z charakteristických podnikových kultur je kultura korporací, tedy podniků velkých, a většinou i mezinárodních. Co je pro tuto kulturu typické, co nás v ní čeká, pro koho je vhodná a pro koho nikoli, a jak v ní bez větších šrámů přežít? Cílem semináře je poukázat na pět nástrah, které život v korporaci přináší a s nimi i pět pravidel, které přežití ve světě korporací usnadňují.

Zveřejněno 5.4.2022

Délka videa: 01:10:02

Garance

Obsah webináře: 

  • Kultura a nástrahy korporátního prostředí
  • S čím je třeba počítat a na co je dobré se připravit
  • Pět pravidel, jež přežití v korporacích usnadní (nebo alespoň sníží stres, který z něj plyne)

Cílová skupina webináře:

Webinář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s kulturou korporací, tedy jejich zvyklostmi a tradicemi, způsobem, kterým jsou řízeny i kterým jednají se svými zaměstnanci. Je určen i všem těm, kteří zvažují, zda je kultura korporací pro ně vhodná.

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.