Jak řešit konflikty metodou "win-win"

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Webinář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti i mimo ně, jejich prevencí a hlavními způsoby řešení. Jeho cílem je seznámit se strategiemi řešení konfliktů, především pak strategií „win-win“, umožňující dosáhnout řešení výhodné pro obě strany.

Zveřejněno 28.5.2021

Délka videa: 01:14:59

Garance

Stručná osnova webináře:

  • Příčiny a důsledky konfliktů na pracovišti i mimo ně
  • Prevence, mediace a řešení konfliktů
  • Řešení konfliktů metodou „win-win“
  • Pět kroků, jak řešení „win-win“ dosáhn out.

Cílová skupina webináře: 

Webinář je určen všem, kteří chtějí zvýšit svou schopnost účinně řešit spory na pracovišti. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců.

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.