Jak řídit svého šéfa

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Přímo svého šéfa řídit většinou nemůžeme, co však řídit můžeme, je náš vzájemný vztah. Podaří-li se nám ho zlepšit či udržovat na dobré úrovni, změníme způsob, kterým s námi jedná, i to, jak nás hodnotí. Můžeme tak zvětšit i prostor, který nám ponechává pro samostatnou práci, či zvýšit jeho ochotu vyjít nám vstříc. Cílem kurzu je seznámit se s možnostmi a pravidly nepřímého řízení svého nadřízeného a získání jeho důvěry.

Zveřejněno 28.6.2020

Délka videa: 00:53:30

Garance

Obsah semináře:

  • Jak řídit vztah s nadřízeným
  • Jak porozumět potřebám nadřízeného a získat si jeho důvěru
  • Jak ocenit pomoc nadřízeného
  • Proč za šéfem nechodit s problémy, ale s návrhy řešení
  • Jak šéfa požádat o radu či hodnocení
  • Jak si ve vztahu k šéfovi vytvořit určité hranice

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.